FILIPINO

Tuesday, May 09, 2006

Mga Huni at Tunog sa Paligid

A.Asignatura: Filipino
B. Sanggunian:
1. Filipino 2,Kayamanan ng Lahing Kayumanggi; pah.21-28
2.PELC, IA.1
3. URL sa internet: http://www. information. com
C.Paksang Aralin:
Mga Tunog ng mga Instrumento
D. Mga Layunin:
D.1. Makilala ang tunog ng mga instrumento
D.2. Maiugnay ang tunog sa angkop na instrumento
D.3. Malikha ang tunog ng mga instrumento
E. Balik-aral:
Magbigay ng mga tunog o huni ng mga hayop sa paligid
F. Pamamaraan:
A.Paglilinaw ng mga salita:
parada -sama-samang paglalakad ng mgatao sa isang okasyon
nasaksihan - nakita o napanood
instrumento - kasangkapan sa musika
palakpakan - pagpalakpak ng dalawang kamay na nagpapakita ng kasiyahan
B. Pagbasa sa aklat ng maikling kuwento - "Parada ng mga Instrumento "
C. Pagtukoy sa mga instrumentong kasama sa parada
D.Pagbibigay ng tunog na nililikha ng mga ito
G. Pagsasanay:
1. Hanapin ang mga instrumentong kasama sa parada sa url - http://www.dsokids.com
2.Iugnay ang ngalan ng mga instrumento sa kaugnay na tunog nito
1 . Tot!tot!tot! a. Pompyang
2. Ksssk!ksssk!ksssk! b Tambol
3.Pyang!pyang!pyang! c. Maracas
4. Kreeng!kreeng!kreeng! d. Torotot
5. Bum!bum!bum! e. Gitara

Isulat ang sagot sa notbuk sa Filipino

3. Isulat ang tunog ng sumusunod na mga instrumento. Gawin din ito sa notbuk.

1. Gitara
2.Biolin
3. Tambol
4. Torotot
5. Maracas
H. Pagsusulit

http://www.prongo.com/quizstation/testquiz/
I. Takdang Aralin:

Iguhit ang mga instrumentong pangmusika at ibigay ang tunog nito.

1 Comments:

At 8:05 PM, Blogger The Man Who Sold the World said...

What does this mean?

 

Post a Comment

<< Home